Zmluvy

Dohoda č. 19/41/012/106
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 o pomoci v hmotnej núdzi
(344.91 kb)
(869.26 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb - Združenie VIDIEK
Spracovanie administratívnych podkladov
(242.59 kb)
Dodatok k zmluve č. 9922461551 Slovak Telekom
Verejná telefónna služba 2029600336 - Wifi router
(305.05 kb)
Dodatok k zmluve č. 9922461551 Slovak Telekom
Verejná telefónna služba - 2029600336
(468 kb)
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 1 zo dňa 18.1.2019
Zateplenie Hasičskej zbrojnice - Slančík: zmena rozpočtu
(156.82 kb)
ZMLUVA č. 115/POD-806/19
Revitalizácia priestoru pri dome smútku
(2846.73 kb)
Zmluva o dielo č. 01/2019
Revitalizácia priestoru pri dome smútku - realizácia prác s dodávateľom GARD LAND
(474.04 kb)
(578.5 kb)
Zmluva o bežnom účte
Účet pre účely poskytovania dotácií pre obec Slančík
(531.91 kb)
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
Novozriadené pripojenie pre objekt polyfunkčnej budovy, Slančík č. 46
(543.08 kb)
(468.88 kb)
1 2 ... 12 [>]