Zmluvy

(396.13 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DS/0139/2022
KSK - 100-ročnica DHZ a Deň ZOSMR
(136.79 kb)
(1474.67 kb)
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070APP2
Výmena strešnej krytiny polyfunkčnej budovy v Slančíku
(696.93 kb)
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070APP2
Všeobecné zmluvné podmienky
(821.08 kb)
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070APP2
Príloha - žiadosť o poskytnutie NFP
(242.63 kb)
Hromadná licenčná zmluva
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
(2760.49 kb)
(1252.74 kb)
Dodatok č. 1 k dohode o zriadení SOCU
Spracovanie mzdovej agendy
(105.53 kb)
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu
§20a zákona č. 369/1990 Zb. - vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku
(6176.41 kb)
Zmluva o nájme
Vodná plocha "C" - 943/1
(404.3 kb)
1 2 ... 15 [>]