Zmluvy

Hromadná licenčná zmluva
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
(2760.49 kb)
(1252.74 kb)
Dodatok č. 1 k dohode o zriadení SOCU
Spracovanie mzdovej agendy
(105.53 kb)
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu
§20a zákona č. 369/1990 Zb. - vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku
(6176.41 kb)
Zmluva o nájme
Vodná plocha "C" - 943/1
(404.3 kb)
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
(810.57 kb)
Dohoda - UPSVAR
č. 21/41/012/56 - 1.1.2022-31.12.2022
(600.92 kb)
Dohoda - UPSVAR
č. 21/41/010/72 - 1.1.2022-31.12.2022
(769.33 kb)
Darovacia zmluva
Agropodnik SLAMOZ
(95.21 kb)
Poistná zmluva č. 9127004313
UNIQA poisťovňa a.s.
(4859.13 kb)
Slovak Telekom a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(669.61 kb)
1 2 ... 15 [>]