Zmluvy

DPO SR - Zmluva č. 1420 460
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(1140.77 kb)
NATUR PACK
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(1460.56 kb)
ZMLUVA o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-188/2020
Predmet zmluvy: IVECO - CAS 15
(921.3 kb)
FURA s.r.o. - Dodatok č. 1/2020
Odvoz a zneškodnenie odpadu - VKK
(129.03 kb)
TENDERnet - Licenčná zmluva
Software - www.tendernet.sk
(315.19 kb)
(508.45 kb)
Zmluva č. 080023379 - dodatok č. 3
Kooperatíva - Poistná zmluva
(2003.09 kb)
Dohoda č. 19/41/012/106
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 o pomoci v hmotnej núdzi
(344.91 kb)
(869.26 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb - Združenie VIDIEK
Spracovanie administratívnych podkladov
(242.59 kb)
Dodatok k zmluve č. 9922461551 Slovak Telekom
Verejná telefónna služba 2029600336 - Wifi router
(305.05 kb)
Dodatok k zmluve č. 9922461551 Slovak Telekom
Verejná telefónna služba - 2029600336
(468 kb)
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 1 zo dňa 18.1.2019
Zateplenie Hasičskej zbrojnice - Slančík: zmena rozpočtu
(156.82 kb)
1 2 ... 12 [>]