Zmluvy

Poistná zmluva č. 0802023379
Dodatok č. 4 - predĺženie účinnosti poistnej zmluvy
(304.23 kb)
Zmluva o výpožičke
výpožička koncového zariadenia a SIM karty mobilným asistentom na výkon asistovaného sčítania
(172.41 kb)
Spracovateľská zmluva
zmluva o spracovaní osobných údajov
(621.95 kb)
Zmluva č. 261120-002
o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
(482.35 kb)
Dohoda č. 20/41/012/60
uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
(491.11 kb)
DOHODA č. 20/41/010/209
uzatvorená podľa § 10 č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
(629.07 kb)
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
VSD - HZ č. 83 - pripojenie 1F 25.00 A
(451.43 kb)
ZMLUVA - FÚRA s.r.o.
O poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(975.75 kb)
ZMLUVA - Ing. Matilda Duditšová
AUDIT účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019
(709.44 kb)
ZMLUVA - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
(229.1 kb)
Zmluva o dielo č. 1/2019 - Direct Club s.r.o.
"Výmena strešnej krytiny polyfunkčnej budovy v Slančíku"
(1282.49 kb)
DPO SR - Zmluva č. 1420 460
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(1140.77 kb)
NATUR PACK
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(1460.56 kb)
1 2 ... 13 [>]