Zmluvy

Darovacia zmluva
Agropodnik SLAMOZ
(95.21 kb)
Poistná zmluva č. 9127004313
UNIQA poisťovňa a.s.
(4859.13 kb)
Slovak Telekom a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
(669.61 kb)
(143.47 kb)
Zmluva č. 1421 395
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(1063.07 kb)
NATUR-PACK - dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 27.05.2016
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
(501.21 kb)
Poistná zmluva č. 0802023379
Dodatok č. 4 - predĺženie účinnosti poistnej zmluvy
(304.23 kb)
Zmluva o výpožičke
výpožička koncového zariadenia a SIM karty mobilným asistentom na výkon asistovaného sčítania
(172.41 kb)
Spracovateľská zmluva
zmluva o spracovaní osobných údajov
(621.95 kb)
Zmluva č. 261120-002
o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
(482.35 kb)
1 2 ... 14 [>]