Voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - 10. november 2018


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec.slancik@stonline.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------