Voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec.slancik@stonline.sk