Voľby


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@slancik.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@slancik.sk

Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky:  obec@slancik.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(207.55 kb)