Voľby


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@slancik.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@slancik.sk

Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky:  obec@slancik.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

ZAPISOVATEĽ  miestnej volebnej komisie v obci SLANČÍK:

Ing. Marcela Nožičková, Slančík 61, 044 17  Slanec

mob.: +421902 738 645

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022:     215

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Starosta obce
(261.82 kb)
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Poslanci do OZ
(269.08 kb)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(136.86 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(137.19 kb)
(207.55 kb)