Kostol

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie pochádza zo 16. storočia.

Jeho zvon je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka.

4.pôstna nedeľa 26.3 .2017

Deň Miesto Sv.spoveď Sv.omša
27.3 .2017  pondelok
28.3.2017  utorok Sl.Huta 18:00 18:30
Slanec 18:00 18:30
​29.3.2017  streda N-Mesto 18:00 18:30
Slančík 18:00 18:30
30.3.2017 štvrtok N.Salaš 18:00 18:30
31.3.2017 piatok Slanec 18:00 18:30
1.4.2017 sobota Slančík 18:00 18:30
Slanec 07:30 08:00
2.4.2017  nedeľa N.Mesto         09:15
Sl.Huta 09:15
N.Salaš 08:00
Slanec 10:30

Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci......

4. pôstna nedeľa: Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

kostol
kostol
kostol