Kostol

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie pochádza zo 16. storočia.

Jeho zvon je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka.

16.nedeľa cez rok 23.7.2017

Deň Miesto Sv.spoveď Sv.omša
24.7..2017  pondelok Slančík 18:00 18:30
Slanec 18:00 18:30
25.7.2017  utorok Sl.Huta 18:00 18:30
Slanec 18:00 18:30
​26.7.2017  streda N-Mesto 18:00 18:30
27.7.2017 štvrtok N.Salaš 08:30 09:00
28.7..2017 piatok
29.7.2017 sobota N.Salaš 17:30
N.Mesto 18:30
30.7..2017  nedeľa Sl.Huta         11:0
Slančík 07:30
Slanec 10:30

kostol
kostol
kostol