Kostol

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie pochádza zo 16. storočia.

Jeho zvon je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka.

ROZPIS  BOHOSLUŽIEB

Poštová adresa:
Hlavná 54, Slanec, 04417
Telefón:
055/6966944
Webstránka farnosti
http://www.ke-arcidieceza.sk
Kancelária:
st, pi: 14:00–17:00
Dekanát:
Dekanát Košice - juh
Titul kostola, kaplnky:

Slanec - sv. Štefan Uhorský

Nový Salaš - Nanebovstúpenie Pána

Slančík - Narodenie Panny Márie

Slanská Huta - Nanebovzatie Panny Márie

Slan. N. Mesto - sv. Anna

Kňazi vo farnosti:
IČO:
31979700
DIČ:
2022778780

kostol
kostol
kostol