Kostol

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie pochádza zo 16. storočia.

Jeho zvon je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka.

3.Veľkonočná nedeľa 30.4.2017

Deň Miesto Sv.spoveď Sv.omša
1.5.2017  pondelok Slančík 17:30 18:30
2.5.2017  utorok Sl.Huta 17:30 18:30
Slanec 17:30 18:30
​3.5.2017  streda N-Mesto 17:30 18:30
4.5.2017 štvrtok N.Salaš 17:30 18:30
5.5..2017 piatok Slanec 17:30 18:30
Sl.Huta 17:30 18:30
6.5.2017 sobota N.Salaš 08:30 09:00
Slančík 17:30 18:00
7.5.2017  nedeľa N.Mesto         09:15
Sl.Huta 10:30
N.Salaš 08:00
Slanec 10:30

kostol
kostol
kostol