Dokumenty

(2677.07 kb)
VZN 1/2018
o miestnom poplatku za komunálny odpad
(586.45 kb)
VZN obce Slančík č. 6/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(455.35 kb)
VZN obce Slančík č. 5/2016
o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Slančík
(1152.92 kb)
VZN obce Slančík č. 4/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Slančík
(498.64 kb)
1 2 3 4 5 [>]