Dokumenty

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
modul 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01
(674.26 kb)
(446.37 kb)
(2677.07 kb)
VZN 1/2018
o miestnom poplatku za komunálny odpad
(586.45 kb)
VZN obce Slančík č. 6/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(455.35 kb)
1 2 3 4 5 6 [>]

"Územný plán obce SLanské Nové Mesto" - správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie:

Predmetná správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a koncept strategiského dokumentu "Územný plán obce Slanské Nové Mesto" je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR :  ENVIROPORTAL