Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
CESTOVNÉ PORIADKY                                            Harmonogram odpadu na rok 2018

DHZ Slančík

Územné kolo hry mladých hasičov "PLAMEŇ 2017"

Poproč - 12.5.2017

Výsledková listina

Poradie

Št. číslo Kolektív Štafeta 400 m CTIF VÝSL body Strata
Chlapci:
1. 8. Čižatice 95,69 937,12 1032,81 0,00
2. 2. Poproč 84,52 941,31 1026,13 -6,68
3. 1. Rozhanovce "A" 89,03 921,41 1010,44 -22,37
4. 1. Rozhanovce "B" 85,16 913,79 998,95 -33,86
5. 9. Ďurďošík 68,85 914,78 983,63 -49,18
6. 12. Slanská Huta 61,91 918,09 980,00 -52,81
7. 19. Čečejovce 63,94 916,00 979,94 -52,87
8. 18. Košická Polianka 78,37 889 967,37 -65,44
9. 13. Rákoš 85,18 874,19 959,37 -73,44
10. 4. Beniakovce 64,81 874,03 938,84 -93,97
11. 14. Kecerovce 77,53 852,93 930,46 -102,35
12. 11. Zlatá Idka 66,31 842,62 908,93 -123,88
13. 10. Slančík 68,75 812,69 881,44 -151,37
14. 15. Ploské 64,37 812,66 877,03 -155,78
15. 3. Rešica 55,53 813,35 868,88 -163,93
16. 6. Jasov 55,37 702,60 757,97 -274,84
17. 16. Mokrance 44,72 700,87 745,59 -287,22
18. 20. Moldava n/Bod 32,00 681,00 713,00 -319,81
Dievčatá:
1. 2. Poproč 67,59 925,50 993,09 -39,72
2. 14. Kecerovce 79,53 908,91 988,44 -44,37
3. 5. Nový Salaš 74,97 904,15 979,12 -53,69
4. 13. Rákoš 68,03 896,60 964,63 -68,18
5. 17. Malá Ida 37,53 895,03 932,56 -100,25
6. 7. Ruskov 62,50 780,53 843,03 -189,78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Výsledková listina
                      Obvodná súťaž DHZ - Rozhanovce 28.5.2017
Kategória: MUŽI
Poradie Štart. č. DHZ PÚ čas ŠTAFETA Súčet
čas disciplín
1. 27 Kokšov Bakša 20,58 80,07 100,65
2 32 Trsťany 21,21 82,60 103,81
3 21 Čakanovce 22,65 84,31 106,96
4 23 Ďurďošík 23,09 84,12 107,21
5 18 Nový Salaš 27,99 79,59 107,58
6 29 Košická Polianka 33,04 85,22 118,26
7 35 Slančík 33,87 86,87 120,74
8 33 Kalša 31,51 92,56 124,07
9 25 Slanská Huta 31,79 93,34 125,13
10 13 Slanec 35,82 92,06 127,88
11 19 Rákoš 38,30 102,75 141,05
12 31 Bidovce NP 92,69 92,69
13 17 Olšovany NP 94,75 94,75
14 15 Slanské Nové Mesto NP 95,19 95,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresné hasičské cvičenie „Košice Fire Rescue 2017“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár pohárových súťaží OV DPO Košice – okolie  v roku 2017

1       3. ročník ligovej súťaže MH  - Popročská chodbovica (1. kolo LMH),11.2.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

2       5. r. Halového turnaja vo futbale - pohárová súťaž pre účastníkov OHL,

         18.2.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

3       9. ročník Halovej súťaže MH - (2. kolo LMH), 11.3.2017, Čaňa, Ing. Peter Štuller

4       1. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 7.5.2017, Budimír, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

5       Okresné kolo hry Plameň - 3. kolo Ligy mladých hasičov, 12.5.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

6       1. Obv. súťaž DHZ–okrsky: Slans, Hornád–Toryš, Kaňapta, Rudoh a údolia Bodvy ,

         14.5.2017, Miroslav Semanič

7       2. Ligová súťaž OHL - 19. ročník, 21.5.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

8       2. Obvod súťaž DHZ –okrsky Kecer, Toryš–Ružínsky, Olšavský a Košice 

         28.5.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

9       Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie, 3.6.2017, Miroslav Semanič

10     3. Ligová súťaž OHL - 19. ročník - Spoločná súťaž P-OHL a OHL KS, 

         11.6.2017, Brestov/PO/, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

11     Čečejovský pohár - 4. kolo Ligy mladých hasičov, 17.6.2017, Čečejovce, Ing. Peter Štuller

12     Okresná súťaž DHZ, 18.6.2017, Miroslav Semanič

13     Krajská súťaž DHZ, 25.6.2017, Perla Barčáková

14     4. Lig. súťaž OHL–pohár preds DHZ-19. ročník-Spoloč súťaž P-OHL a OHL KS,

         2.7.2017, Kráľovce Ing. Vladimír Beňo, PhD.

15     Kecerovský pohár - 5. kolo Ligy mladých hasičov, 5.7.2017, Kecerovce, Ing. Peter Štuller

16     Pohárová nočná  súťaž – Budimírsky pohár 5. ročník, 8.7.2017, Budimír, Matúš Beluš

17     5. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 23.7.2017, Čižatice, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

18     Nočná hasičská súťaž - 8. ročník, 5.8.2017, Čečejovce, Miroslav Kováč

19     Futbalový turnaj ligy mladých hasičov - 4. ročník, 12.8.2017, Čižatice, Dušan Dulina st.

20     6. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 13.8.2017, Vtáčkovce, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

21     Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B“ a medzinárodná súťaž -

         „O pohár starostu obce Turňa n/B“, 20.8.2017, Turňa nad Bodvou, Alexander Varga

22     Nočná súťaž o pohár starostu obce - 8. ročník, 26.8.2017, Ploské, Ľuboš Stoličný

23     Memoriál  Ing. Imricha Tomka - Pohárová súťaž MH Slanského okrsku, 29.8.2017, Nový Salaš, Ing. Peter Štuller

24     Pohárová súťaž mladých hasičov, 1.9.2017, Rozhanovce, Jozef Dancák

25     7. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 2.9.2017, Kokšov Bakša, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

26     Jesenný zraz MH - 6. kolo Ligy mladých hasičov, 15.9.2017, Herľany, Ing. Peter Štuller

27     Okrsková súťaž Toryšsko – Ružínského okrsku - 3. ročník, 16.9.2017, Kysak, Ing. Vladimír Kunc

28     Okrsková súťaž Kecerovského okrsku - 21. ročník, 16.9.2017, Herľany, Miroslav Semanič

29     Hasičská súťaž PS – 8 o pohár starostu obce, 1.10.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Kunc


______________________________________________________________________________________________________

Územná organizácia DPO SR Košice-okolie usporiadala  9. ročník halovej súťaže mladých hasičov okresu Košice-okolie v spolupráci s OcÚ Čaňa dňa  11. marca 2017 (sobota) v telocvični pri futbalovom ihrisku Čaňa. 

Kategórie: chlapci + zmiešané a dievčatá od 8 do 16 rokov

VÝSLEDKY: 

Výsledková listina - DIEVČATÁ
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 1 Nový Salaš"A" 48,09 53,56 30,03 -4,00 127,68
2. 7 Rákoš"A" 50,22 56,75 23,60 -2,00 128,57
3. 2 Kecerovce 52,65 56,03 29,22 -6,00 131,90
4. 13 Čižatice 50,56 68,47 28,00 -6,00 141,03
5. 4 Rozhanovce 54,25 73,00 26,72 -8,00 145,97
6. 14 Poproč 52,97 61,88 39,53 -4,00 150,38
7. 1 Nový Salaš"B" 72,69 72,50 30,91 -10,00 166,10
8. 6 Slanec 62,59 65,71 49,09 -8,00 169,39
9. 7 Rákoš"B" 55,62 77,09 43,56 -4,00 172,27
10. 11 Malá Ida 51,12 63,66 73,25 -2,00 186,03
11. 9 Slanská Huta 73,00 64,28 56,81 -6,00 188,09
12. 5 Ruskov 63,00 97,16 52,60 -4,00 208,76

                                                                                                                                           

                                       

Výsledková listina - CHLAPCI
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 13 Čižatice"A" 44,50 50,44 23,28 -2,00 116,22
2. 16 Čečejovce 45,96 56,90 24,28 -4,00 123,14
3. 14 Poproč "A" 44,21 54,38 28,21 0,00 126,80
4. 20 Ďurďošík 47,56 58,44 25,41 -2,00 129,41
5. 4 Rozhanovce"B" 52,47 63,53 26,25 -8,00 134,25
6. 4 Rozhanovce"A" 62,46 59,84 28,97 -2,00 149,27
7. 6 Slanec 48,03 67,46 38,06 -4,00 149,55
8. 13 Čižatice"B" 52,03 61,90 39,84 -4,00 149,77
9. 15 Herľany 51,43 61,72 44,09 -2,00 155,24
10. 7 Rákoš 51,93 60,60 45,97 -2,00 156,50
11. 1 Nový Salaš 58,34 63,69 38,91 -4,00 156,94
12. 17 Košická Polianka 63,66 65,91 32,13 -4,00 157,70
13. 9 Slanská Huta 47,40 64,69 57,44 -6,00 163,53
14. 12 Jasov"A" 50,65 68,09 54,96 -6,00 167,70
15. 18 Moldava n/B 59,00 65,63 53,87 -10,00 168,50
16. 14 Poproč"B" 57,59 68,79 51,19 -6,00 171,57
17. 3 Medzev"A" 55,50 66,57 60,00 -8,00 174,07
18. 8. Zlatá Idka 54,40 80,12 46,87 -2,00 179,39
19. 10 Rešica 51,21 91,69 42,78 -4,00 181,68
20. 2 Kecerovce 55,25 88,31 65,12 -8,00 200,68
21. 19 Slančík 71,56 78,50 63,35 -10,00 203,41
22. 3 Medzev"B" 60,88 93,90 70,53 -6,00 219,31
23. 12 Jasov"B" 68,50 86,57 72,31 0,00 227,38

                                       ______________________________________________________________________________________________________

VÝPIS  Z  UZNESENIA

K bodu č. 7 rokovania OZ v Slančíku dňa 10.03.2017: Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Predkladateľ:                   Ján Bačo, starosta obce

Znenie návrhu:                Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Prítomnosť/kvórum       4/3

Hlasovaním                      „za / proti / zdržal sa hlasovania“  =  4 / 0 / 0

bolo prijaté nasledovné: UZNESENIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  č. 88  zo dňa 10.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Slančíku v zmysle §9 a §11 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Slančík - Bc. Jána Čisľáka.

______________________________________________________________________________________________________

NOVÉ STANOVY DPO SR   

______________________________________________________________________________________________________