Aktuality | Poskytnutie dotácie na základe žiadosti na rok

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe podanej žiadosti poskytlo obci Slančík účelovú dotáciu v sume 4100,00 EUR. 
Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie "Zakúpenie interiérového vybavenia kultúrneho domu" na bežné výdavky. V súlade s §4 výnosu je príjemca dotácie povinný podielať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 10 % z celkových výdavkov. 
Bežné výdavky možno použiť na určený účel do konca roka 2018. 

Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018

Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018
Rekonštrukcia priestorov materskej školy 2018

Zoznam aktualít