Aktuality | Vyrozumenie

Dňa 23. augusta 2017 o 14:00 hod minister vnútra SR na základe zhodnotenia miery teroristického ohrozenia SR vyhlásil "Druhý stupeň - ZVÝŠENÝ STUPEŇ TERORISTICKÉHO OHROZENIA" na území Slovenskej republiky.

Zoznam aktualít