Aktuality | Kalendár

Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o kalendároch? 

Meraním času sa ľudia zaoberali od svojho počiatku. Vždy chceli zachytiť a zmerať neľútostný tok času, ktorý nezastaviteľne plynie, či sa to ľudstvu páči alebo nie. A tak človek vynašiel kalendár. Jednotlivé kalendáre sa navzájom dosť líšia, ale napriek tomu majú určité spoločné znaky.
Aby kalendár upútal i okruh ľudí, ktorí nemajú vo zvyku veľa čítať, musel vždy zdôrazňovať svoju spätosť s každodennou praktickou činnosťou človeka. Musel sa pokúšať o odpovede na otázky jeho prednostných záujmov. 
Už prvé kalendáre obsahovali informácie o zdraví a počasí. Všeobecný alebo tiež kresťanský kalendár informoval nielen o pohybe planét, ale zároveň z ne ho vyvodzoval závery pre praktický život. Čitateľovi tak radil, kedy sa má kúpať, ženiť, či liečiť sa púšťaním žilou. 
Staré kalendáre tiež často obsahovali odkazy na miesta v biblii alebo zmienky o témach, ktoré sa v danú nedeľu hodia pre kázeň v kostole. 
Skrátka prosté veci majú byť po ruke. Túto vlastnosť si v nemalej miere uchovávajú aj každoročne vychádzajúce moderné stolové či vreckové diáre. Iba skladba informácií bola prispôsobená súčasnej dobe. 


Kalendáre používate celý svoj život. Sú vám známe ako vlastná dlaň. A predsa. Zoberme si také mesiace, ich názvy poznáte od malička. Ale viete presne, čo znamenajú? Potom sú tu dni, už v predškolskom veku ste ich mená poznali. Ale prečo sú ich názvy práve také aké sú? 

KALENDÁR

ZAUJÍMAVOSTI

Zoznam aktualít