Aktuality | Dôležité telefónne čísla

DÔLEŽITÉ  TELEFÓNNE  ČÍSLA:

Záchranný systém     ...................................................    112

Polícia     ........................................................................    158

Obvodné oddelenie PZ Bohdanovce     ...................    055/6941 203

Záchranná zdravotná služba     .................................    155

Hasiči     ........................................................................     150

Obecný úrad Slančík     ...............................................     055/6966 974

Starosta obce Slančík     ..............................................     0918 962179

Zdravotné stredisko Slanec:

-          pre deti a dorast     ..............................    055/6968 212

-          pre dospelých     ..................................    055/6968 213

Zubná ambulancia Slanec     ......................................    055/6968 107

Lekáreň Slanec     .........................................................    055/7287 656

Matričný úrad Slanec     ...............................................    055/6968 595

Pošta Slanec     ..............................................................    055/6968 295

Východoslovenská energetika (hlásenie porúch)     . 0800 123332

Ohlasovňa porúch telefónov     ...................................    12 129

Informácie o telefónnych číslach     ............................    1181

Veterinárny lekár – Bidovce     ......................................   055/6965 232

Zoznam aktualít