Aktuality | Informácie o voľbách do NR SR

Podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023.

utváram

 1 (jeden) volebný okrsok pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území obce Slančík a zároveň

určujem

pre  volebný okrsok  volebnú  miestnosť:

  1. Spoločenská miestnosť v polyfunkčnej budove, Slančík č. 46, 044 17  Slanec

Mgr. Veronika Čisľáková, Starostka obce


Zoznam aktualít