Aktuality | Africký mor ošípaných - OZNAM

V okrese Košice - okolie bol potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri aj v domácom chove ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec ! Domáca zabájačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222267 kl. 109,107. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese.  

Zoznam aktualít