Aktuality | Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek prechádzajúcich našou obcou, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020

       Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek prechádzajúcich našou obcou, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020. O ukončení platnosti mimoriadneho cestovného poriadku  bude obec včas informovaná.

Zoznam aktualít