Aktuality | Africký mor ošípaných - odporúčanie RVPS

"Vzhľadom na potvrdenie ďalších nových prípadov ochorenia Afrického moru ošípaných u diviačej zveri Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie odporúča, aby občania obmedzili vstup do lesov a na miesta, kde sa zdržiava diviačia zver ako preventívne opatrenie na zabránenie rozšírenia tohto ochorenia z oblasti lesa do obcí a miest na domáce ošípané."

Zoznam aktualít