Aktuality | Voľby do NR SR 2020

Podmienky hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia    

Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky:  obec.slancik@stonline.sk

Zoznam aktualít