Aktuality | ,,Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.,,

Kontaktný bod Košice ( budova KMV OPK , Komenského 52, 040 01 Košice)   – poskytuje pomoc  obetiam trestných činov spolu s odborníkmi na právnu, psychologickú a sociálnu oblasť.

Zoznam aktualít