• Slideshow
  Poloha obce

  Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov. V jej severnej časti katastrálneho územia pramení rieka Roňava a v severozápadnej časti riečka Slančík. Keďže jej geografická poloha je zaujímavá čo dosvedčuje aj 100 m výškový rozdiel katastrálneho územia, ktorého najnižší bod je 256 m n.m, najvyšší bod 356m n.m. a zastavaná časť obce je približne v strede týchto výšok, tým vytvára dobré podmienky pre rozvoj turizmu. Obec je vzdialená od najbližšieho mesta Košíc 25 km.

   
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Slančík

Vitajte na stránkach obce <span>Slančík</span> Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Slančík! Internetová stánka obce je už neodmysliteľnou súčasťou každej obce na Slovensku. Stránku sme pripravili pre Vás, našich spoluobyvateľov, ale takisto aj pre ľudí, ktorý by sa radi dozvedeli niečo o nás a našej obci. Nájdete tu informácie o aktuálnom dianí v obci, ďalej tu nájdete niektoré fakty o našej obci, takisto aj vzory tlačív, ako aj zmluvy a všetky dokumenty nášho obecného úradu. Pre pripomienky, návrhy  alebo sťažnosti nás kontaktujte emailom.
 
Športové podujatia
Auto klub Košice je z poverenia Slovenskej asociácie motoristického športu Nitra organizátorom medzinárodnej automobilovej súťaže DeutschMann RALLYE TREBIŠOV, ktorá sa uskutoční v dňoch 31.08.2017 - 02.09.2017. Rally bude zaradená do seriálu Majstrovstiev Slovenska v rally pre rok 2017. Z uvedeného je vidieť, že sa jedná o jedno z najvýznamnejších motoristických podujatí na Slovensku v roku 2017. Z uvedeného je vidieť, že sa jedná o významné motoristické podujatie na východnom Slovensku v roku 2017, ktoré významnou mierou prispeje k propadácii Slovenska a východoslovenskej oblasti.

Do itenerára bola zaradená aj rýchlostná skúška "Bogota", Štart rýchlostnej skúšky by bol na konci našej obce smerom na Regetu. Na Regete by rýchlostná skúška pokračovala po účelových lesných cestách do cieľa nad Zemplínskou Teplicou.

Úplná uzávierka obecnej cesty od konca našej obce po Regetu by bola dňa 02.09.2017, sobota v čase od 07:30 do 16:00. V tomto čase by bola cesta v smere od našej obce na obec Ruskov úplne uzavretá. Cesta do našej obce v smere od Slanca by bola otvorená. 

DeutschMann RALLYE TREBIŠOV