• Slideshow
  Poloha obce

  Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov. V jej severnej časti katastrálneho územia pramení rieka Roňava a v severozápadnej časti riečka Slančík. Keďže jej geografická poloha je zaujímavá čo dosvedčuje aj 100 m výškový rozdiel katastrálneho územia, ktorého najnižší bod je 256 m n.m, najvyšší bod 356m n.m. a zastavaná časť obce je približne v strede týchto výšok, tým vytvára dobré podmienky pre rozvoj turizmu. Obec je vzdialená od najbližšieho mesta Košíc 25 km.

   
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Slančík

Vitajte na stránkach obce <span>Slančík</span> Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Slančík! Internetová stánka obce je už neodmysliteľnou súčasťou každej obce na Slovensku. Stránku sme pripravili pre Vás, našich spoluobyvateľov, ale takisto aj pre ľudí, ktorý by sa radi dozvedeli niečo o nás a našej obci. Nájdete tu informácie o aktuálnom dianí v obci, ďalej tu nájdete niektoré fakty o našej obci, takisto aj vzory tlačív, ako aj zmluvy a všetky dokumenty nášho obecného úradu. Pre pripomienky, návrhy  alebo sťažnosti nás kontaktujte emailom.
 
Športové podujatia

Auto klub Košice je z poverenia Slovenskej asociácie motoristického športu Nitra organizátorom medzinárodnej automobilovej súťaže 43. RALLY KOŠICE, ktorá sa uskutoční dňa 21. - 22. 10. 2017. Rally bude zaradená do kalendára FIA CEZ zóny Strednej Európy, do seriálu Majstrovstiev Slovenska v rally pre rok 2017. Z uvedeného je vidieť, že sa jedná o jedno z najvýznamnejších motoristických podujatí na Slovensku v roku 2017, ktoré významnou mierou prispeje k propagácii Slovenska a východoslovenskej oblasti. Spolu organizátorom je mesto Košice, patronát nad rally prevzal primátor mesta Košice pán MUDr. Richard Ráši.

Do itenerára vyššie uvedenej súťaži bola na nedeľu 22.10.2017 zaradená ako súčasť rýchlostnej skúšky s názvom "Regeta" aj cesta cez našu obec v smere na Regetu. Štart rýchlostnej skúšky bude na konci našej obce smerom na Regetu. Na Regete rýchlostná skúška bude pokračovať cez účelovú lesnú cestu a skončí výjazdom na hlavnú cestu nad pamätníkom Dargovských hrdinov. Úplná uzávierka obecnej cesty od konca našej obce po Regetu bude dňa 22.10.2017, nedeľa v čase od 08:30 do 15:00. V tomto čase bude cesta v smere od našej obce na obec Ruskov úplne uzavretá. Cesta do našej obce v smere od Slanca bude otvorená. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že úplná uzávierka vyššie uvedenej cesty neznamená v prípade havarijnej potreby prerušenie konania súťaže. Za havarijnú situáciu je považovaná potreba zásahu požiarnikov, ohrozenie života a majetku občanov a podobne. 

súťaž 43. RALLY KOŠICE