• Slideshow
  Poloha obce

  Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov. V jej severnej časti katastrálneho územia pramení rieka Roňava a v severozápadnej časti riečka Slančík. Keďže jej geografická poloha je zaujímavá čo dosvedčuje aj 100 m výškový rozdiel katastrálneho územia, ktorého najnižší bod je 256 m n.m, najvyšší bod 356m n.m. a zastavaná časť obce je približne v strede týchto výšok, tým vytvára dobré podmienky pre rozvoj turizmu. Obec je vzdialená od najbližšieho mesta Košíc 25 km.

   
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Slančík

Vitajte na stránkach obce <span>Slančík</span> Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Slančík! Internetová stánka obce je už neodmysliteľnou súčasťou každej obce na Slovensku. Stránku sme pripravili pre Vás, našich spoluobyvateľov, ale takisto aj pre ľudí, ktorý by sa radi dozvedeli niečo o nás a našej obci. Nájdete tu informácie o aktuálnom dianí v obci, ďalej tu nájdete niektoré fakty o našej obci, takisto aj vzory tlačív, ako aj zmluvy a všetky dokumenty nášho obecného úradu. Pre pripomienky, návrhy  alebo sťažnosti nás kontaktujte emailom.
 
Športové podujatia
PD AUTOSPORT a obec RUSKOV, pod záštitou starostu Petra Smrča usporiada motoristickú súťaž zaradenú do seriálov PROFITUNING CUP 2019.

Motoristická súťaž - "RACE RUSKOV" 

Termín konania:   05.10.2019 (sobota), v čase od 7:00 do 18:00
Registrácia a parkovisko pre súťažiacich bude umiestnené v obci Ruskov pri obecnom úrade
Trať (meraný úsek) povedie po miestnej komunikácii, z obce Ruskov smer obec Slančík (cca 2 km)

Zručnostná motoristická súťaž je určená širokej verejnosti, prebieha na vopred určenej trase na čas a presnosť. Účelom súťaže je zdokonaľovanie v ovládaní a vedení motorového vozidla pre všetkých držiteľov VP a pre mládež od 15 rokov v sprievode rodiča. Podujatia takého charakteru preverujú zručnosti šoférov na uzatvorených zabezpečených tratiach a tak svojím spôsobom predchádzajú dopravným nehodám na cestách a prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti v cestnej premávke. Súťaž bude pozostávať z jednej obhliadky trate a štyroch meraných jázd. Všetci súťažiaci sú povinný rešpektovať zvláštne ustanovenia a všetky predpisy vydané pre súťaž. 

POZVÁNKA

RACE RUSKOV